Kişisel Gelişim Kurslarımız

Kişisel Gelişim Kursu Nedir?

Kişilerin, sosyal ve kültürel alanlarda Bakanlıkça belirlenmiş uygun eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, dil, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği, serbest zamanlarını değerlendirdiği ve benzeri eğitimlerin verildiği çeşitli kurs kapsamındaki özel öğretim kurumlarıdır.

Kişisel gelişim nedir?

Kişisel gelişim birey olarak insanın yaşamından ölümüne kadar kendini geliştirmesidir. Kişisel gelişim nasıl oluyor peki; İnsanoğlu her gün televizyon, gazete, İnternet, okudukları kitaplar ve okullarda görmüş olduğu dersler sayesinde yeni bilgiler öğrenerek kendini geliştirmektedir. İşte bu kişisel gelişim’dir. İnsan kendi ilgi alanını bularak bu yönde kendisini geliştirebilmektedir.

Kişisel gelişimin faydaları nelerdir?

Kişisel gelişim bireyi çok yönlü geliştirmeyi amaçlar. İnsanı sosyal hayatında iş hayatında, özel hayatında etkili, verimli, güçlü kılarak hayatına yön vermeyi amaçlar. Kişi bunu ancak farklı öğrenmeler gerçekleştirerek yapar. Bu öğrenmeler arasında ilişki kurduğu takdirde yaratıcı düşünme becerisi kazanabilir. İşte kişisel gelişim ile bu amaçlanarak, kişi bu potansiyel ve ilişkileri güçlendirip geliştirerek yapılandırmaktadır.

Kişisel gelişim ile nitelikleri gelişen kişi, artık çevresiyle olan etkileşim ve iletişimde daha gelişken hale gelir. Artık sosyal yaşamında daha etkili, verimli ve mutlu bir kişi olur. Buna fayda yâda yatırım da diyebiliriz. Çünkü insan sosyal bir varlık olduğundan çevresini etkileyebilir veya çevresinden etkilenebilir.

Kişisel gelişimin fonksiyonel esasları nelerdir?

1- Düşünce 2- Beyin 3- Bilinç, bilinçaltı 4- Dil 5- Arzu

6- İnanç 7- Hayal gücü 8- Amaç hedef 9- Özgüven 10- İlişkiler

11- Fizyoloji 12- Uyum 13- Tavır, tutum 14- Davranış 15- Motivasyon

16- Değişim 17- Alışkanlıklar 18- Olumlu düşünce 19- Dönüşüm 20- Değerler

Kişisel gelişim, ömür boyu devam eden bir süreçtir. İnsanın değer yargılarına ve yaşam amacına uygun bir biçimde ömrü boyunca kendini geliştirmek istemesi, olumsuz duygu ve düşüncelerinden kurtulup, olumlu duygu ve düşünceler denizine yelken açmayı amaçlaması, elbette takdir edilmesi gereken güzel bir tutumdur. Kişisel gelişim, doğumla başlayıp, ölüme kadar devam eden uzun bir yoldur

DÜŞÜNEN, ANALİZ EDEN, TARTIŞAN, YORUMLAYAN, ÜRETEN VE BAŞARAN NESİLLER YETİŞTİRMEK TEK AMACIMIZDIR.